Joga v dennom živote – JvDŽ

Predstavujeme vám systém Joga v dennom živote (JvDŽ), ktorého autorom je Paramhans svámi Mahéšvarananda. V Európe pôsobí od r. 1972, založil nespočetné množstvo jogových centier v krajinách strednej Európy, v Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, jeho knihy o joge boli preložené do 8 jazykov. Je iniciátorom humanitárnych projektov v Indii podporujúcich vzdelávanie, starostlivosť o zdravie, projektu na zachytávanie dažďovej vody v púšti a pod.

Lekcie jogy podľa systému Jogy v dennom živote vedú certifikované cvičiteľky Katarína Bohdalová a Vlasta Kaňuchová. Joga nie je len fyzické cvičenie na kurzoch, osvojené princípy jogy pomáhajú orientovať sa v bežnom, každodennom živote, odolávať stresu, vnímať život v širších súvislostiach, rešpektovať všetky živé bytosti, rozvíjať v sebe ľudské vlastnosti.

Joga pre aktívnych

Vlasta Kaňuchová

Lektorka: Vlasta Kaňuchová, JvDŽ

Certifikovaná lektorka jogy podľa systému Joga v dennom živote. Má dlhoročné skúsenosti s vedením kurzov, má citlivý a láskavý prístup k cvičencom, vie ich inšpirovať a povzbudiť v napredovaní.

Joga pre aktívnych je pre všetkých, ktorí majú skúsenosti s cvičením jogy, chcú sa zdokonaľovať, zlepšiť kondíciu a spevniť svaly.

Jogu pre aktívnych je možné absolvovať aj ako kurz. Trvanie kurzu je od 2.10. do 22.12.2023, spolu 12 lekcií. 

true Harmonogram cvičení

Teen joga pre mládež

Katka Bohdalová

Lektorka: Katka Bohdalová, JvDŽ

Majiteľka RAJ zdravia a certifikovaná cvičiteľka jogy podľa systému Joga v dennom živote. Kurzy jogy vedie 15 rokov v súčasnosti sa zameriava na cvičenia s mládežou na správne držanie tela a posilnenie svalov brucha a chrbta. Lekcie a kurzy vedie tak, aby neboli len o fyzickom cvičení, ale aj o osvojení si princípov jogy v bežnom živote.

Cvičenia sú upravené a prispôsobené veku cvičencov, 14 – 17 rokov. Základom cvičení sú zostavy jogy proti bolestiam chrbta. Dôraz sa kladie na návyk správneho dýchania a správneho držania tela. Pozície, ásany, sú viac zamerané na posilnenie svalov chrbta a telového jadra, ktoré sú oslabené vďaka nedostatku pohybu a dlhým vysedávaním tejto vekovej skupiny. Cieľom kurzu je aj posilniť schopnosť koncentrácie, skľudnenie mysle a posilnenie pamäte.

Teen jogu je možné absolvovať aj ako kurz. Trvanie kurzu je od 2.10. do 22.12.2023, spolu 12 lekcií. 

true Harmonogram cvičení

Individuálna hodina jogy

Katka Bohdalová

Lektorka: Katka Bohdalová, JvDŽ

Môžete si objednať aj individuálne hodiny jogy, ktorých obsahová náplň je zameraná na riešenie konkrétneho zdravotného problému. Individuálnu lekciu jogy je možné absolvovať v trvaní 30 alebo 60 minút.

Joga – individuálna lekcia, 60 min. – cena 50 Eur

Joga – individuálna lekcia, 30 min. – cena 30 Eur. 

Pre viac informácií a rezerváciu termínu nás kontaktujte.

  • Cvičí sa v pohodlnom, najlepšie v bavlnenom oblečení. Karimatky a vankúšiky sú k dispozícii. Z hygienických dôvodov navrhujeme účastníkom kurzov, aby si so sebou priniesli vlastný uterák, ktorý si položia na karimatku pod hlavu. Vstup do jogovej cvičebne je taktiež z hygienických dôvodov len v ponožkách.
  • Na lekcie jogy prichádzajte o 10 minút skôr, aby sme začali včas a vzájomne sa nerušili počas úvodnej relaxácie.
  • Cvičenia môžu navštevovať všetky osoby bez ohľadu na vek. Deťom do 15 rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby a len na tie cvičenia, ktoré sú primárne určené pre ich vekovú kategóriu. Tehotným mamičkách odporúčame od tretieho mesiaca tehotenstva len špeciálne kurzy pre nich určené.