Mahátma Gandhí a Medzinárodný deň nenásilia


Vždy, keď počujem jeho meno, alebo vidím jeho fotografiu, prejdú mi telom zimomriavky a v duchu sa pokloním.

Mahátma – to sú dve slová: maha a atma. Maha znamená veľký, atma je duša, duch. Spojením dostávame Mahátma, dlhé „á“ vzniká z dvoch po sebe idúcich „a“. Maha je síce v preklade veľký, ale skrýva sa za tým význam obrovský, najväčší. A Gándhí taký bol a jeho veľký duch je tu stále s nami.

Od detstva ma fascinovali a boli mi vzorom príbehy ľudí, ktorí v živote veľa trpeli a prekonávali prekážky spojené či už s fyzickým nepohodlím, silou osudu, alebo nezlomnou túžbou  za dosiahnutím svojho cieľa. Jean Valjan z románu Bedári, Michelangelo, alebo dobyvatelia  severného, či južného pólu, na samom vrchole tohto rebríčka je Gándhíji, i keď k poznaniu jeho života som sa dostala až v dospelosti. Píšem Gándhíji, pretože Indovia často pripájajú na koniec mena slabiku „ji“. Je to zjemnenie, zdrobnelina, prejav lásky a úcty.

Gándhíji, nazávaný aj dôverne „babhú“ – otec –  je stelesnením lásky, vľúdnosti, pokory, je človekom, ktorý dokázal inšpirovať milióny ľudí, vedel im ukázať cestu k pravde, vytrvať za každých podmienok. Žil tak ako hovoril a myslel. Jednoduchý život a veľké myšlienky. Úplne sa stotožnil s najvyšším zákonom Pravdy – a to je nenásilie, ahinsa. Svojim postojom aktívneho nenásilia voči britskej nadvláde  – satjagrahá – dosiahol a napomohol k oslobodeniu a vyhláseniu indickej nezávislosti  15.8.1947. A tak sa stal pre Indov otcom národa.

Narodil sa 2.októbra 1869. Na jeho počesť vyhlásila OSN v r. 2007 deň jeho narodenia za Medzinárodný deň nenásilia.

Mahátma Gándhí a Slovensko

Aj na Slovensku nájdeme miesta spojené s menom  Gándhí, spomeniem len tie, ktoré poznám.

M. Gándhi si v rokoch 1909-1910 pravidelne dopisoval s ruským spisovateľom L.N. Tolstojom.  Túto korešpondenciu sprostredkúval Tolstého osobný  tajomník, lekár Dušan Makovický, rodák z Ružomberka. V Slovenskej národnej knižnici v Martine je uložený list, v ktorom  Gándhí  ďakuje Makovickému za jeho služby.

V Matrine-Záturčí, sa nachádza Gándhího ulica, zatiaľ jediná tohto mena na Slovensku.

A pred Slovenskou národnou knižnicou v Martine je od minulého roka aj socha M. Gandhího. Zaslúžil sa o to najmä Paramhans Svámi Mahéshvarananda, autor systému Joga v dennom živote. Autorom sochy je jeden z najvýznamnejších súčasných indických sochárov – Ram Vanji Sutar.

A spomeniem ešte rok 1989, keď sa nenásilnou formou rozdelilo Československo na dva samostatné štáty. Nemalú úlohu v ňom zohralo hnutie „Verejnosť proti násiliu“.

Sila nepramení z telesnej zdatnosti. Vyplýva z neskrotnej vôle.“  To je jeden z výrokov Mahátma Gándhího, ktorý ponúkam ako zrnko múdrosti na tento víkend.

Veľká vďaka za všetky silné odkazy „Veľkého ducha“.

Napísala Ing. Katarína Bohdalová