V čom je jedinečnosť a genialita ajurvédy?

V jednoduchosti, v prirodzenosti, v pochopení a vnímaní života. Nie je to však až také jednoduché.

Ajurvéda rešpektuje prírodné zákony, pracuje s prírodnými živlami a využíva ich protikladné vlastnosti na vybalansovanie neprimeraného množstva iného živlu. Človeka vníma ako súčasť prírody, celého vesmíru, v ktorom panuje určitý poriadok.

Zdravie je poriadok, chaos je choroba. Liečenie je návrat energií a našich telesných tkanív do harmónie a vyváženého stavu. 

Ajurvéda hľadá príčinu vzniku chaosu a disharmónie. Vonkajší prejav v podobe choroby je už obvykle tretie až štvrté štádium disharmónie dóš. Symptómy choroby môžu byť rovnaké, avšak ich príčina nemusí byť u každého tá istá a teda aj postup a liečba sa líši podľa konštitúcie, veku, štádia choroby a ďalších faktorov. Choroba nevznikne zo dňa na deň. Veľký vplyv najmä na chronické choroby majú naše návyky, či zlozvyky. Preto aj liečenie vyžaduje určitý čas a aj zmenu v našom správaní.

„Keď robíte stále to isté, výsledok je ten istý“, hovorí stará ľudová múdrosť. 

  • skľudnenie mysle, upokojenie nervového systému
  • zharmonizovanie trávenia a vylučovania
  • zistenie príčiny choroby a návrat do vyváženého stavu
  • úpravu stravy a denného režimu