Deti vedia byť v mnohých smeroch inšpiráciou pre dospelých

Dnes je deň detí. Detí, ktoré svojou radosťou, zvedavosťou, čistou vnútornou krásou, vedia byť v mnohom inšpiráciou pre dospelých. Rodičia sú pre deti prvými životnými učiteľmi. O to zvláštnejšie vie byť pre rodičov poznanie, že práve deti nás vedia veľa naučiť. Deti zrkadlia správanie a sprostredkovávajú svet dospelých prostredníctvom detských očí. Stávajú sa tak pre dospelých tiež učiteľmi.

 „Deti musia mať s dospelými veľa trpezlivosti.“ Antoine  de Saint-Exupéry

Práve pri príležitosti dňa detí, vytvárame priestor na takéto zamyslenie sa nad detskými vlastnosťami, ktoré vedia byť pre nás – dospelých inšpiratívne. Aj v starých védach, na ktorých princípoch sú založené ajurvéda a joga sa v podpore zdravia tela a mysle, aktívne pracuje s uvedenými vlastnosťami.    

1. Umenie odpúšťať.

Všimli ste si niekedy, že deti vedia ľahšie odpúšťať ako dospelí? Deti sa sústredia na vyriešenie problému a posunutie sa ďalej. Dospelí často argumentujú, vedú tiché vojny, sústredia sa na konflikt viac ako na jeho vyriešenie. Vedieť spracovať vlastné pocity a odpúšťať je veľmi užitočná vlastnosť, ktorá nám umožní venovať sa v živote tým skutočne podstatným veciam. 

Podľa východnej medicíny, negatívne emócie ako hnev, smútok, žiaľ ovplyvňujú imunitný systém.  Oslabujú orgány a spôsobujú nerovnováhu v tele. Cesta k zvládaniu týchto emócii nie je cez ich potláčanie, ale cez otvorenosť k vnímaniu pocitov vo vnútri nás samých. Osvojenie si techník relaxácie a meditácie môže byť cestou k vlastnému podvedomiu.

2. Žiť v prítomnosti.

Deti nemajú starosti, žiadne termíny, žiadne časové intervaly, žijú v prítomnosti a prijímajú čo príde. Týmto spôsobom si vedia užiť každú chvíľu a vyťažiť z nej čo najviac. Dospelí pod vplyvom termínov a povinností zabúdajú na užívanie si momentu bytia.

Žiť v prítomnosti a pozitívne myslieť, tým určujeme našu budúcnosť. Svoje myslenie a vieru v seba máme v rukách iba my sami.

3. Nachádzať šťastie v maličkostiach.

Iskričky, ktoré sa v detských očiach vedia zapáliť pri jednoduchých veciach sú závideniahodné. Nájsť radosť v bežných maličkostiach akým môžu byť ranné slnko na modrej oblohe, dúha po daždi, prelet motýľa, spev vtáka. Schopnosť prežiť nadšenie z jednoduchých vecí, nás robí šťastným.  

Pozitívne emócie ako láska, smiech znižujú vylučovanie stresových hormónov a podporujú imunitu. V ajurvédskej medicíne existujú prístupy, ktoré podporujú tvorbu zdraviu prospešných látok. Rásajana je odborom ajurvédskej medicíny a je všetko, čo posilňuje a oživuje telo čím ho činí odolnejším voči chorobám a procesom starnutia.

4. Byť úprimný.

Deti sa neboja vravieť nahlas, čo si myslia. Samozrejme v mnohom sú ospravedlnené ich naivitou. Vo svete dospelých sa prílišná úprimnosť nenosí. V niektorých prípadoch by však úprimnosť mohla byť prospešná pre viaceré zainteresované strany. Konštruktívne pomenovanie problému, preklenutie predsudkov, že vyslovený úprimný názor sa nestretne s pochopením, môže napríklad prispieť k tvorbe zdravého pracovného prostredia.

5. Dať priestor vlastnej predstavivosti.

Pre dospelých obyčajné kartónové krabice sa v očiach detí menia na mikrovlnku, rúru a chladničku plnú jedla. Predstavte si, aké veci by sme vedeli dosiahnuť, keby sme si nenechali zamedziť cestu vlastným vnímaním reality. Naschvál uvádzame pojem vlastné vnímanie reality, keďže sme to práve my dospelí, ktorí si kladieme prekážky do cesty.   

Veríme, že sme vám dopriali čas na zamyslenie sa a v mnohých smeroch aj inšpirovali. V našom centre RAJ zdravia sa venujeme komplexnému prístupu k podpore zdravia. Pripravujeme viaceré workshopy aj na tému mentálneho zdravia.