Joga, ako telocvik, filozofia lebo životný štýl?

Ak hovoríme o ajurvéde, že je stará viac ako 5.000 rokov, tak joga nie je mladšia ani o jeden deň. Joga a ajurvéda kráčajú ruka v ruke, sú to dve krídla jedného vtáka, s jedným krídlom sa nedá lietať.

V našich končinách sa joga praktizuje najčastejšie ako telesné cvičenia, dychové techniky, v menšej miere meditácie v nehybnom sede. Joga je však oveľa viac. Obsahuje aj etické pravidlá pre život. Je to filozofia, životný štýl, cesta k rozvoju vedomia, vyššieho vnímania života.

Joga nás učí kontrolovať svoje myšlienky. Naše myšlienky sú svet, v ktorom žijeme. Pred tým, ako niečo urobíme, stojí rozhodnutie, myšlienka. Ovládnutie mysle je aj cieľom mentálnych jogových techník.

Joga sa, podobne ako ajurvéda, šírila odovzdaním múdrosti, učenia od majstra k žiakovi. U majstra, ktorý sa nazýva guru, sa učilo viacero žiakov. Jeho následníkom sa však stal len jeden. Bol to ten, ktorý mal najväčšie schopnosti zjednotiť sa a napojiť sa na vedomie svojho gurua. Toho majster zasvätil a stanovil svojim nástupcom. Žiadne písomnosti, žiadne poznámky, len memorovanie, spolunažívanie v jednej komunite, prebývanie a zžitie sa s tým, o čom sa učili, priamy kontakt. A jeden následník – aby sa zachovala čistota poznania. Toto tradovanie múdrosti je obsiahnuté aj v slove guru. GU znamená tmu, nevedomosť. RU znamená svetlo, po-znanie. Slovko guru teda nepredstavuje len majstra, duchovného učiteľa. Je to princíp, proces učenia sa, cesta od nevedomosti k poznaniu. V najstarších dobách toto poznanie mohli získať len muži. Patandžali bol prvý, kto porušil tradíciu tradovania z „úst do úst“. Spísal základné princípy jogy a vďaka tomu sa môžeme aj my dnes dostať k priamemu prameňu jogy.

Najskôr vysvetlenie. Sútra je poučka, pravidlo. Patandžali spísal filozofiu jogy do krátkych výrokov, sútier. Znie to veľmi lákavo – prečítam si zopár poučiek a mám to! V žiadnom prípade. Niektoré sútry sú zdanlivo jednoduché na porozumenie, no väčšina z nich si vyžaduje výklad. Vedenie skúseného učiteľa a k tomu roky cvičenia, pozorovania, vnímania. 

V RAJ zdravia podporujeme a prezentujeme jogu podľa systému Joga v dennom živote. Jej autorom je indický profesor jogy, Vishwaguru Paramhans Swami Maheshwarananda, ktorý prišiel do Rakúska pred 50-timi rokmi, pôsobil a zakladal jogové centrá v strednej Európe, Indii, neskôr po celom svete. Vypracoval systém jogových techník, ktoré boli porozumiteľné a prijateľné pre „západného“ človeka. Mnohé z nich sa zaradili do rehabilitačného programu v kúpeľoch v Piešťanoch a neskôr aj v iných zariadeniach. Jogové pozície, tzv. ásany, sprevádzané správnym dýchaním a koncentráciou, pôsobia blahodárne nielen na telo, ale aj na uvoľnenie mysle a ducha. Filozofiu jogy, morálne zásady, Patandžaliho sútry – o tom hovorí vo svojich prednáškach na seminároch. Nedá sa nespomenúť jeho humanitárne projekty v Indii: vybudovanie základnej, strednej a aj vysokej školy pre nadané deti nemajetných rodín, vybudovanie nemocnice, projekt zachytávania dažďovej vody v suchej, takmer púštnej oblasti Radžastanu, organizovanie mierových konferencií a mnoho ďalších. Dáva prácu, nádej a zmysel života tisícom svojich žiakov. Joga, podobne ako ajurvéda, vníma človeka holisticky, teda ako jedinca pozostávajúceho z fyzického a mentálneho tela. V joge sa hovorí o piatich vrstvách, obaloch tela, ktoré sa nazývajú kóše. Je to fyzické telo, ktoré ovplyvňuje konzumovaná potrava, okolie a spoločnosť. Jemnohmotné, kozmické telo, tzv. pránické telo, ktoré možno poznáme aj pod pojmom aura. Myseľ, manomája kóša, je obal mysle, ktorá siaha do nekonečna. Myseľ a myšlienky sa bleskurýchle prenášajú z miesta na miesto, a preto je veľmi ťažké kontrolovať ich. Ďalšia vrstva je obal intelektu. Jeho stav ovplyvňujú naše zmyslové vnemy, skúsenosti, výchova, vzdelanie. Na záver, piate telo, je ánandamaja-kóša, obal slasti. Je zo všetkých najsubtýlnejšie a najťažšie ovládateľné. Pud po naplnení túžob, slastí, a pôžitkoch, to je obrovská hnacia sila. Ako toto všetko zharmonizovať?

Nedá sa všetkému rozumieť. Nedá sa poznať všetky sväté písma, všetky bylinky a ich vlastnosti, zvládnuť všetky jogové pozície a vedieť hodiny meditovať. Avšak, keď treba, dá sa zmeniť niečo v našom živote. Ako začať? Možno pravidelným teplým obedom alebo jogovým cvičením aspoň raz týždenne. Niekedy stačí odovzdať sa do „rúk“ skúsenejším a nechať sa viesť. Veríme, že v našom centre sa nám podarí pôsobiť na zlepšenie zdravia na fyzickej aj mentálnej úrovni. Že okrem relaxačných a liečebných procedúr sa nájdu záujemcovia aj o hlbšie poznanie jogových techník, ajurvédskych terapií, pomocou ktorých sa môžu stať strojcom svojho šťastia.

Pozrite si aktuálny harmonogram jogy a cvičení v RAJ zdravia.

Ing. Katarína Bohdalová, majiteľka RAJ zdravia