Niečo o zdraví z hľadiska ájurvédy

V rámci svetového dňa zdravia, ktorý si každoročne pripomíname v deň vzniku WHO, 7. apríla 1948 sa na celom svete hovorí o potrebe ochrany zdravia, ako vzácneho daru, ktorý každému človeku umožňuje kvalitne žiť.

Definícia zdravia

Čo je zdravie, vieme v okamihu, keď sme ho stratili, či už  krátkodobo, alebo na dlhšie, alebo ochorie niekto z našich blízkych. Odpoveď na to, čo je zdravie, je obvykle negácia choroby.

Svetová zdravotnícka organizácia WHO definuje zdravie ako stav úplnej fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody, a nie iba ako absenciu chorôb alebo telesných chýb.

Zdravie podľa ájurvédy

A čo hovorí ájurvéda o zdraví? Ájurvéda v prvom rade vníma človeka ako súčasť prírody, ako mikrosvet, ktorý je zložený z tých istých prvkov ako makrosvet, celé univerzum. Základnými prvkami sveta, ktorý vnímame je priestor, vzduch, oheň, voda a zem. Každý z nich má svoje vlastnosti a zákonitosti. Kombinácia týchto prvkov sú energie a vrstvy, ktoré v rámci ľudského organizmu  definuje ájurvéda ako dóše. Prvok zeme reprezentujú v našom tele všetky tuhé časti ako sú kosti, svaly, zuby. Prvok vody nájdeme vo forme tekutiny, sú to sliny, žalúdočné šťavy, krv, plazma, moč, pot. Prvok ohňa je teplota ľudského tela, tráviaci oheň; prvok vzduchu je v pľúcach, v črevách, v žalúdku a priestor to sú dutiny – žily, hlava, nos a pod. V tele máme tri základné dóše, nazývajú sa váta, pitta a kapha, majú svoje vlastnosti, zákonitosti, pohyb. Pri narodení máme určitý optimálny pomer jednotlivých dóš, ktoré sa z rôznych dôvodov v priebehu života menia, vychyľujú zo svojho prirodzeného umiestnenia a túto disharmóniu vnímame ako chorobu. Zdravie podľa ájurvédy je teda usporiadanosť energií, prvkov, rytmu života. Choroba je chaos, neusporiadanosť.

Definícia zdravia podľa ájurvédy vo voľnom preklade znie približne takto:

Za zdravého človeka sa považuje ten, ktorého dóše  a zažívanie je v rovnováhe, má vybalansované tkanivá (kosti, svaly, tuk , krv a pod.) a funguje mu vyprázdňovanie tromi kanálmi (stolica, moč a pot); jeho zmysly, myseľ aj srdce má utíšené, plné pokoja.

Ájurvédsky lekár vyšetruje pacienta pulzovou technikou, vníma jeho pohyby, tvár, oči, ruky, prsty, pýta sa na jeho zvyky, nikdy nevynechá otázku na pravidelnosť a kvalitu stolice. Súčasťou vyšetrenia sú aj otázky týkajúce sa psychiky, úzkostí, strachu, snov a pod. Zisťovanie zdroja a pôvod choroby holistickým prístupom je to, čo nie je úplne bežné v klasickej medicíne.

Dôležitú úlohu pri tom zohráva prevencia. Keď sa disharmónia prejaví navonok, obvykle treba zásah, zmenu a vyžaduje si to určitý čas, kým sa telesné energie opäť zharmonizujú.

Znie to neuveriteľne, že ájurvédski lekári dokážu z pulzu „prečítať“ zdroj nerovnováhy a teda príčinu choroby.  Samozrejme musí to byť skúsený lekár, v minulosti išlo väčšinou o rodinnú tradíciu, keď deti už od malička pomáhali a asistovali otcovi pri príprave bylinných preparátov a tak si postupne osvojili umenie liečiť. Prostredníctvom pulzu dokážu zistiť anomáliu v niektorom orgáne, ktorá sa ešte navonok ani neprejavila.

Ájurvéda je u nás  v povedomí ľudí najviac známa ako ájurvédska masáž, pre niekoho „nič moc“, len také hladkanie s veľa olejom. V Indii je uznávaná ako riadna medicína a v r. 2014 bolo zriadené aj Ministerstvo jogy a ájurvédy.

Hlbšie poznanie o zákonitostiach piatich prvkov pôsobiacich v našom tele, o tom ako dosiahnuť ich vybalansovanie a ako sa v tom všetkom vyznať, to sú témy budúcich príspevkov, školení a workshopov.  

Ak si pozriete podrobnejšie naše logo, objavíte päť lístkov, každý má iný tvar. Každý predstavuje jeden prvok – určite uhádnete, ktorý čo predstavuje.