Škola ajurvédy

Ajurvéda je veda o živote a ak sa do tejto nádhernej védy chcete ponoriť, budú sa vám odkrývať ďalšie úrovne poznania a zlepší sa kvalita vášho života. Je v našom záujme sa o toto poznanie podeliť, a preto vás POZÝVAME DO ŠKOLY AJURVÉDY, od októbra 2022 aj v RAJ zdravia.

ŠKOLA AJURVÉDY vznikla v r. 2014 so sídlom v tichu Levočských vrchov, jej zakladateľ je Miroslav Maduda. Od októbra 2022 sa kurzy organizovali aj u nás v RAJ zdravia v Bratislave. Absolventi kurzov získajú bohaté znalosti z ajurvédy a mnohé z nich môžu naživo vyskúšať. Ak chcete vziať zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk či venovať sa ajurvéde profesionálne, vyberte si z modulov vzdelávania v Levoči alebo v Bratislave.

V ročníku 2023/2024 bude v našich priestoroch prebiehať nasledujúci vzdelávací modul. Prihlášky si môžete podať na www.skolaajurvedy.sk do konca augusta.

Dvojročné štúdium ajurvédy s klinickou praxou vykonávanou na Slovensku pod vedením ajurvédskych lekárov z Indie. Štúdium sa skladá z 2 ročníkov, s možnosťou pokračovania štúdia špecializovanými kurzami s ajurvédskymi lekármi z Indie. Školský rok začína v septembri a končí v júni. Výuku vedú okrem slovenských lektorov aj ajurvédski lekári z Indie. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku. V prípade výuky s ajurvédskymi lekármi z Indie je zabezpečený preklad z anglického do slovenského jazyka. Študent sa vždy prihlasuje do jedného ročníka. Je na jeho rozhodnutí, či sa rozhodne pokračovať do ďalšieho ročníka. V každom ročníku (1-3) je učivo zostavené tak, aby po jeho skončení, každý študent získal ucelené vedomosti.

Trvanie: od septembra 2023 do júna 2024

CIEĽ:

  • odovzdať absolventom nevyhnutnú dávku poznania ajurvédy, praktických zručností z diagnostiky, terapií, prípravy liečivých jedál a bylinných zmesí,
  • získať potrebné poznatky o legislatíve a praktické poznatky z vedenia podnikateľskej činnosti,
  • vedieť samostatne vykonávať činnosť ajurvédskeho poradcu alebo terapeuta a živiť sa ňou (pri rešpektovaní príslušných právnych noriem SR, a živnostenského zákona)

FORMA VZDELÁVANIA

  • OSOBNÉ STRETNUTIA, na ktorých preberáme a učíme sa hlavne praktické témy. Osobné stretnutia prebiehajú počas jedného víkendu (sobota, nedeľa), každý druhý mesiac. To znamená 5 víkendov počas jedného školského roka. V sobotu prebieha vyučovanie od 10:00 do 18:00 hodiny, v nedeľu od 8:00 hodiny do 12:00 hodiny.
  • ON-LINE WEBINÁRE, na ktorých sa zoznamujeme s teóriou. Webináre prebiehajú v mesiaci, v ktorom nie je osobné stretnutie. Webináre sa konajú každý týždeň v danom mesiaci, v trvaní 2 hodiny.  
  • SAMOŠTÚDIUM, z pohodlia domova sa viete kedykoľvek vrátiť k jednotlivým nahrávkam a prezentáciám (textová podoba študijných materiálov) z webinárov alebo osobných stretnutí.

Presný rozpis osobných stretnutí a webinárov na celý školský rok dostane každý študent na začiatku školského roku 2023/2024. Po absolvovaní kurzu budete schopní samostatne pracovať s klientmi v rozsahu vedomostí získaných na kurze. Z tejto činnosti si môžete vytvoriť hlavný zdroj príjmu alebo ju využívať popri iných činnostiach ako vedľajší zdroj príjmu.

Viac informácií a prihlášky na www.skolaajurvedy.sk