Základom úspešnej liečby je stanovenie diagnózy

V stredu 30. 3. 2022 si celý svet pripomenie sviatok ľudí, pre ktorých je medicína viac, ako povolanie – Deň lekárov. 

Dôležitosť tohto povolania si uvedomíme väčšinou až vtedy, keď potrebujeme odbornú pomoc. Základom každej úspešnej liečby je stanovenie presnej diagnózy. Ajurvéda vie rozpoznať vývoj choroby už v jej počiatočnom štádiu a to vďaka presnej ajurvédskej diagnostike

Diagnostika prebieha bežným spôsobom ako v Indii tisíce rokov. Je to spôsob nazývaný astha-vidyá paríksha. Ide o diagnostiku podľa tepu, jazyka, očí, vzhľadu tváre, celkového vzhľadu človeka a jeho reakcií. Súčasťou diagnostiky je zisťovanie tzv. konštitúcie a možnej nerovnováhy pacienta pomocou dotazníka. Diagnostikou sa zistí zdravotný stav, príčina chorôb a problémov. Na základe zistení je odporučený konkrétny postup na podporu liečby zdravotných problémov. Postup zahŕňa vhodné terapie, dýchacie techniky, prírodné doplnky výživy, určenie vhodnej životosprávy, či návrh úpravy stravovania sa.

Ajurvédsku diagnostiku zabezpečuje v RAJ zdravia Dr. Divya Chandra Kumar Vinodhini.

Integratívnu medicínu zabezpečuje v RAJ zdravia MUDr. Igor Brizlákanesteziológ a lekár integrujúci princípy konvenčnej medicíny a ajurvédy.